Dobrovolná dražba na níže uvedených nemovistech:

Ideální podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č. 2271 pro obec Ostrava a katastrální území PorubaBytová jednotka č. 473/88 (v prohlášení vlastníka jednotka označena 21/21), k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti id. 4259/329862 (LV 1267) na společných částech budovy č.p. 473/21 a pozemku parc. č. 411Bytová jednotka vymezena v: Budova Poruba, č.p. 473, bytový dům, LV 1267 ; na parcele 411, LV 1267; Parcela 411 zastavěná plocha a nádvoří

Opakovaná dražba proběhne dne 22.2.2024 v 10:00 hod viz dražební vyhláška

Dražební vyhláška 227 DD 5 23-12 II. dražba

Znalecký posudek viz níže

zp