Prodej souboru movitých věcí restauračního zařízení.

Podrobný seznam majetku je uveden ve znaleckém posudku.

Znalecký posudek: Znalecký posudek – Avion58_sign

 

Prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem majetku hradí kupující