JUDr. Inka Růnová

Od roku 2003 působí jako správce konkursní podstaty a od ledna 2010 je zapsána v seznamu insolvenčních správců vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Od účinnosti insolvenčního zákona se prioritně zabývá agendou konkursních řízení a incidenčních sporů. Díky dlouholeté praxi získala široké znalosti v oblasti insolvenční problematiky. Její prioritou je poctivé a korektní jednání nejen vůči dlužníkům, věřitelům a soudu, ale také ke svým  kolegům.

email: inka.runova@runova.cz 

PhDr. Jitka Kňourková Růnová

V rámci profesní přípravy od roku 2004 pracovala v kanceláři správce konkursní podstaty a specializovala se na administrativu konkursních řízení. Tato specializace byla rozšířena o studium sociální politiky a práva veřejné správy. V rámci ukončení svého magisterského studia zpracovala etický kodex insolvenčního správce, který společnost Růnová v.o.s. přijala jako svůj závazný dokument. Po účinnosti insolvenčního zákona se zaměřuje především na řešení úpadku oddlužením. Díky dlouholeté praxi a souvisejícímu studiu získala široké znalosti v oblasti řešení úpadku oddlužením. V tomto oboru preferuje individuální a etický přístup k dlužníkům.

email: jitka.runova@runova.cz

Hana Měšťanová

Po dlouholetém působení u společnosti se věnuje agendě konkursního řízení, agendě oddlužení a  dohledu nad chodem kanceláře insolvenčních správkyň.

Díky studiu sociálních oborů si osvojila empatický a spravedlivý přístup nejen vůči klientům.

email: hanka.slamova@runova.cz

Bc. Kateřina Čechová Petrová

Studium oboru Právo v obchodních vztazích určilo směr agendy u společnosti do oblasti přihlášek pohledávek v insolvenčním řízení a to v celém rozsahu od podání věřitelem do přípravy pro přezkumné jednání.  Dále má na starosti přidělenou agendu dlužníků.

Náplní práce je součinnost s věřiteli, Krajskými soudy a komplexní zpracování administrativní agendy insolvenčních řízení dlužníků, tedy především snaha jejich úspěšného splnění oddlužení na základě rozhodnutí insolvenčního soudu.

Dále se s kolegyněmi stará o běžný chod kanceláře insolvenčních správkyň, dobrou pracovní náladu a společnou produktivitu pracovního týmu.

email: katerina.petrova@runova.cz

Eliška Anderlová

Na základě absolvované praxe a vzdělávní vede agendu oddlužovacího procesu dlužníků. Současně je její specializací likvidace společností.

Prioritou je pečlivost a poctivé jednání, jak v rámci společnosti, tak i ve vztahu ke klientům.

Dále má na starosti spolu s kolegyněmi zajišťování běžného chodu kanceláře insolvenčních správkyň.

email: eliska.anderlova@runova.cz

Kateřina Ina Růnová

Do našeho týmu se přidala po vystudování Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích. Nyní si rozšiřuje své studium na Západočeské univerzitě, a to v právním oboru.

Má na starosti administrativní agendu, převážně evidenci dlužníků, řízení dokumentů, archivaci, zpracování písemností, komunikaci a evidenci součinností s orgány veřejné správy. Dále  poskytuje všeobecnou asistenci chodu kanceláře.

email: ins@runova.cz

Zajímají Vás další informace? Neváhejte nás kontaktovat!