JUDr. Inka Růnová

Od roku 2003 působí jako správce konkurzní podstaty a od ledna 2010 je zapsána v seznamu insolvenčních správců vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Je držitelkou negativního lustračního osvědčení a bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu pro stupeň utajení „důvěrné“. Rovněž vykonává funkci likvidátora a soudního znalce pro oceňování movitých věcí. Její prioritou je poctivé a korektní jednání nejen vůči dlužníkům, věřitelům a soudu, ale také ke svým  kolegům.

email: inka.runova@runova.cz 

PhDr. Jitka Kňourková Růnová

V rámci profesní přípravy od roku 2004 pracovala v kanceláři správce konkurzní podstaty a specializovala se na administrativu konkurzních řízení. Tato specializace byla rozšířena o studium sociální politiky a práva veřejné správy. V rámci ukončení svého magisterského studia zpracovala etický kodex insolvenčního správce, který společnost Růnová v.o.s. přijala jako svůj závazný dokument. Po účinnosti insolvenčního zákona se zaměřuje především na řešení úpadku oddlužením. Díky dlouholeté praxi a souvisejícímu studiu získala široké znalosti v oblasti řešení úpadku oddlužením. V tomto oboru preferuje individuální a etický přístup k dlužníkům.

email: jitka.runova@runova.cz

Hana Slámová

Vedoucí kanceláře insolvenčního správce Růnová v.o.s. si v současné době rozšiřuje své vzdělání na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích se specializací na sociální práci, která s problematikou insolvenčního řízení úzce souvisí.

email: hanka.slamova@runova.cz

Tomáš Růna

Specialista pro oddlužení se osobně setkává s jednotlivými dlužníky, jejichž úpadek je řešen oddlužením, případně s dlužníky, kteří mají obavu ze svého hrozícího úpadku a poskytuje jim komplexní poradenství a pomoc. V současné době si rozšiřuje své vzdělání ve vysokoškolském  oboru právo v obchodních vztazích.

email: tomas.runa@runova.cz

Zajímají Vás další informace? Neváhejte nás kontaktovat!

Kontakt