Poučení a informace k řešení krizových situací vzniklých v průběhu oddlužení.

Zhoršená ekonomická situace, která vznikne nouzovým stavem či jiným restriktivním opatřením, je objektivním důvodem, který dlužník nezavinil a nemůže mu být dán k tíži.  Vzniklá sociálně ekonomická situace musí být v každém případě posuzována individuálně a musí být potvrzena výplatními páskami, případně jinými doklady, které tuto skutečnost prokazují.

Pro bližší informace kontaktujte insolvenčního správce na tel. č. 725178690, ins@runova.cz

Společnost Růnová v.o.s. je držitelem povolení vykonávat činnost insolvenčního správce udělené Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Při svém vzniku navázala na dlouholeté zkušenosti svých společníků v oblasti insolvenčních řízení. Mezi zásadní a neměnné cíle společnosti patří osobní, empatické a profesionální jednání.

SLUŽBY

  • Konzultace při řešení hrozícího úpadku
  • Služby krizového managementu
  • Správa majetkové podstaty
  • Zastupování věřitelů a dlužníků v insolvenčním řízení
  • Zastupování věřitelů ve věřitelských orgánech
  • Kompletní servis likvidací společností

Poradenství v oblasti insolvenčního řízení, při zpracování insolvenčního návrhu na zjištění úpadku, prohlášení konkursu nebo povolení oddlužení, při zpracování přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Zajímají Vás další informace? Neváhejte nás kontaktovat!