Dobrovolná dražba níže uvedeného movitého majetku:

Technologie Europlasma pro plazmatickou úpravu povrchů textilu a dalších materiálů – výrobní číslo 014/334

Multifunkční laminovací stroj Lacom Laminating Machine – výrobní číslo 3410037

Dobrovolná elektronická dražbě proběhne dne 20.5.2024 v 11:00 hod.

sp.zn.: DD 02/2024-01

dražební vyhláška

Znalecký posudek – Nanoprotex, s.r.o_sign