Osobní automobil značky FORD, typ GALAXY

Osobní automobil je nepojízdný. K vozidlu nejsou k dispozici klíče ani dokumenty.

Znalecký posudek: ZP Ford Galaxy

 

Podmínky prodeje:

  • Prodej mimo dražbu bude uskutečněn nevyšší nabídce, nejméně však za cenu znaleckého posudku;
  • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;
  • správce pozůstalosti si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoliv nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
  • veškeré náklady spojené s převzetím/převodem majetku hradí kupující;
  • nabídkové řízení může být kdykoliv ze strany správce pozůstalosti zrušeno;
  • správce pozůstalosti si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodů.