Nabízíme k prodeji:

Osobní automobil značky VOLKSWAGEN, typ BORA 1,9 TDI

Osobní automobil je nepojízdný. K automobilu nejsou klíče ani dokumenty.

 

Movitý majetek bude zpeněžen nejvyšší možné nabídce, nejméně však za kupní cenu ve výši 2 400,- Kč.

– prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnou všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem majetku hradí kupující

Bližší informace na tel.: +420 725 178 690

ZP Volkswagen