Prodej podílu 1/6 na pozemcích v okrese Most, katastrální území Vtelno

 

Podíl o velkosti 1/6 na pozemku parc. č. 383/3 o výměře 1371 m2 ostatní plocha – toto vše zapsáno  na LV č. 140 pro obec Most a katastrální území Vtelno

Cena dle znaleckého posudku 7 100,- Kč

 

Znalecký posudek pozemek Fleišman

 

– prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad/y do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující).