Nabízíme k prodeji:

Motocykl Honda

Typ: NC750XA

Movitý majetek bude zpeněžen nejvyšší možné nabídce, nejméně však  za cenu ve výši 138 000,- Kč.

 

– prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnou všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem majetku hradí kupující

 

Bližší informace na tel.: +420 725 178 690

Znalecký posudek viz níže:

ZP_PECH_HONDA