Nabízíme k prodeji:

VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK
Výrobce: TCM

Typ: FG30N7S

Druh pohonu: LPG

Majetek se nachází na adrese: Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice

Movitý majetek bude zpeněžen nejvyšší možné nabídce, nejméně však za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

Bližší informace na tel.: +420 725 178 690

Znalecký posudek viz níže:

Znalecký posudek vysokozdvižný vozík