Nabízíme k prodeji:

VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK
Výrobce: TCM

Typ: FG30N7S

Druh pohonu: LPG

Majetek se nachází na adrese: Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice

Movitý majetek bude zpeněžen nejvyšší možné nabídce.

 

– prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnou všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem majetku hradí kupující

 

Bližší informace na tel.: +420 725 178 690

Znalecký posudek viz níže:

Znalecký posudek vysokozdvižný vozík