Prodej podílu 1/4 na pozemku v obci Sulejovice – okres Litoměřice

Ideální  podíl o velikosti 1/4 pozemku č. 71/227 o výměře 3325 m2 – orná půda, toto vše zapsané na LV č. 294 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice (Sulejovice).

Pozemek slouží k zemědělským účelům, rozloha celého pozemku činí 3 325m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako – Plochy zemědělské – orná půda. Na Pozemku se nacházejí trvalé porosty a je bez oplocení. Pozemek je rovinatý. Pozemek je bez staveb a je součástí velkého obhospodařovaného celku.

 

Cena podílu 1/4 dle znaleckého posudku 23 000,- Kč

– prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad/y do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující).