Prodej podílu 1/4 na pozemeku v obci Sulejovice – okres Litoměřice

 

Pozemek slouží k zemědělským účelům, rozloha celého pozemku činí 3 325m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako – Plochy zemědělské – orná půda. Na Pozemku se nacházejí trvalé porosty a je bez oplocení. Pozemek je rovinatý. Pozemek je bez staveb a je součástí velkého obhospodařovaného celku.

 

Cena podílu 1/4 dle znaleckého posudku 23 000,- Kč