Prodej podílu 1/6 na pozemku v obci Maleč – okres Klatovy

 

Pozemek parc. č. 295/20 o výměře 3 552m2 je v katastru evidovaný jako zahrada. Oceňovaný pozemek se nachází mimo zastavěné území obce Maleč, cca 800 m jižně, v lokalitě ,,Na Bludné“. Podle údajů obsažených ve  veřejném registru půdy LPIS je pozemek zemědělsky obhospodařován jako trvalý travní porost společnosti Soběšická EKOfarma s.r.o. ekologickým způsobem hospodaření a jako takový je součástí půdního bloku.

 

Cena podílu 1/6 dle znaleckého posudku 15 700,-Kč.

– prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad/y do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující).