Nabízíme :

Sepis a podání insolvenčního návrhu

Společnost Růnová v.o.s. je držitelem povolení vykonávat činnost insolvenčního správce udělené Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Při svém vzniku navázala na dlouholeté zkušenosti svých společníků v oblasti insolvenčních řízení.

Mezi zásadní a neměnné cíle společnosti patří osobní, empatické a profesionální jednání.