Prodej podílu 1/2 na pozemcích v okrese Zlín

 

Podíl ideální 1/2 na pozemcích p. č. 870/5, 1911, 1927 v obci Žlutava, okres Zlín, k. ú. Žlutava – to vše zapsáno na LV č. 676

Cena dle znaleckého posudku 70 000,- Kč

– prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad/y do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující).