Prodej podílu 1/2 na pozemcích v okrese Zlín

 

Podíl ideální 1/2 na pozemcích p. č. 870/5, 1911, 1927 v obci Žlutava, okres Zlín, k. ú. Žlutava – to vše zapsáno na LV č. 676

Cena dle znaleckého posudku 70 000,- Kč