Spoluvlastnický podíl 1/200

 

Prodej podílu 1/200 na pozemcích p.č. 716, 727, 737/1, 737/2 v obci Kostelany, okres Kroměříž, k.ú. Kostelany – to vše na LV č. 435

Cena dle znaleckého posudku 7 715,- Kč