Spoluvlastnický podíl 1/200

 

Prodej podílu 1/200 na pozemcích p.č. 716, 727, 737/1, 737/2 v obci Kostelany, okres Kroměříž, k.ú. Kostelany – to vše na LV č. 435

Cena dle znaleckého posudku 7 715,- Kč

– prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad/y do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující).