Prodej ideálního podílu 1/10 na pozemcích v obci Kostelany

 

Podíl 1/10 na pozemcích p. č. 626, 635/8, 640/4, 977/3 v obci Kostelany, okres Kroměříž, k. ú. Kostelany – to vše zapsáno na LV č. 237

Cena dle znaleckého posudku 9 300,- Kč