Prodej ideálního podílu 1/10 na pozemcích v obci Kostelany

 

Podíl 1/10 na pozemcích p. č. 626, 635/8, 640/4, 977/3 v obci Kostelany, okres Kroměříž, k. ú. Kostelany – to vše zapsáno na LV č. 237

Cena dle znaleckého posudku 9 300,- Kč

– prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad/y do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující).