Rodinný dům – Okres Jindřichův Hradec

Prodej rodinného domu v obci Dačice – okres Jindřichův Hradec

pozemek parcelní číslo St. 48/16 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 283 m2
součástí je stavba: Dolní Němčice, čp. 73, bydlení
vše v obci Dačice, oddělená část obce Dolní Němčice a katastrálním území Dolní Němčice, zapsáno v katastru nemovitosti, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, List vlastnictví číslo 282
Jedná se o malý pozemek, čtvercového půdorysu, v terénu s mírným sklonem západním směrem. Pozemek s dobrým přístupem z místní zpevněné komunikace – komunikace tvoří jižní hranici pozemku, z ostatních stran je nemovitost ohraničena zahradami a stavbou sousedních nemovitostí. Pozemek je bez trvalých porostů, z inženýrských sítí napojení pouze na elektřinu.
V jihozápadním rohu pozemku se nachází stavba rodinného domu.
Jedná se o malou stavbu, s půdorysem pravidelného obdélníku. Stavba je celá podsklepení, má 1. NP a půdu. K severní straně stavby je připojen malý dřevěný sklad.
Svou západní stranou je stavba připojena k sousední nemovitosti. Vstup do budovy je ze severní strany , z pozemku nemovitosti, dispozičně se jedná o dvě obytné místnosti, zcela bez příslušenství.
Stavba na betonových základech, nosné konstrukce jsou zděné z plných cihel, dřevěná špaletová okna, podlahy místností dřevěné nebo s povrchem PVC. Dřevěné, polospalné stropy s rovným podhledem, dřevěný vázaný, sedlový krov, střešní krytina z vlnitých osinkocementových šablon. Dům je užíván k bydlení, zcela bez sociálního příslušenství. Z inženýrských sítí pouze rozvod elektřiny, ostatní inženýrské sítě chybí.
Suchý záchod je na pozemku nemovitosti.
Studna s ručním čerpadlem rovněž na pozemku nemovitosti.
Venkovní úpravy zanedbatelného rozsahu (oplocení za hranicí životnosti a přípojka el. energie)
Stáří stavby je stanoveno odhadem – cca 100 let, v poslední době s velmi zanedbanou údržbou nebo zcela bez údržby.

Cena dle znaleckého posudku 99 800,- Kč

Bližší informace na tel. 386 358 321

2019-03-18T13:19:04+00:00 30.Říj, 2018|