Prodej spoluvlastnického podílu 1/10 na pozemcích v obci Rajhrad, okres Brno – venkov

Prodej spoluvlastnického podílu 1/10 na pozemcích v obci Rajhrad, okres Brno – venkov

Jedná se o pozemek parc. č. 2102/20 o výměře 41 m2, který je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, se způsobem využití ostatní komunikace. Pozemek tvoří část polní cesty. Dále se jedná o pozemek parc. č. 2107/101 o výměře 364 m2, který je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a je využíván k zemědělské činnosti. Celkový výměra pozemků činí 405 m2, pozemky na sebe navazují.

 

Cena dle znaleckého posudku 840,- Kč

Bližší informace na tel. 725178690

2020-01-31T12:39:59+00:00 19.Bře, 2019|