Prodej podílu o velikosti 3/4 na nemovitostech zapsaných na LV č.  1789 pro obec a katastrální území Dobrá Voda u Českých Budějovic.

Bližší informace a popis nemovitostí viz přiložený znalecký posudek.

Termín prohlídky dne : 10.10.2023 od 14:00 do 16:00

Účast na  prohlídce je nutné sjednat před výše uvedeným termínem na telefonním čísle +420 603 281 867

Termín ukončení pro přijímání nabídek dne: 20.10.2023, nabídky jsou přijímány písemnou formou na email ins@runova.cz

 

  • prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce; nejméně však za cenu dle znaleckého posudku
  • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
  • likvidátor pozůstalosti si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči likvidační podstatě ze strany zájemců
  • veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad/y do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující)

 

7378 ZP