PRODEJ PODÍLU 1/4 NA NEMOVITOSTECH ZAPSANÝCH NA LV Č. 48, PRO KAT. ÚZEMÍ HOLOŠINY

 

Podíl o velkosti 1/4 na nemovitostech zapsaných  na LV č. 48 pro obec Petrovice I. a katastrální území Hološiny

Cena dle znaleckého posudku 265 856,- Kč.

 

Prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce; nejméně však za cenu znaleckého posudku.

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad/y do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující).

Znalecký posudek viz níže:

Znalecký posudek LV č. 48