Prodej nemovitosti – pozemky v obci Čistá u Rakovníka

Pozemky v obci Čistá u Rakovníka

 

Pozemek č. 2135 – zemědělský půdní fond o výměře 15 097m2. Pozemek je bez porostů, mírně svažitý, dle zjištění na místě samém je
zemědělsky využívaný.

Cena dle znaleckého posudku 369 000,- Kč

Pozemek parc. č. 2505 – je svažitým lesním pozemkem o výměře 1949 m2. Jedná se o
zalesněný pozemek listnatými stromy rozrůzněných druhů, různého stáří s podrosty,
v zápoji. V minulosti dle sdělení vlastníka byly v lese vykáceny jehličnaté stromy, které
byly jen z menší části obnoveny (v řádech desítek kusů).

Cena dle znaleckého posudku 13 000,- Kč

 

Bližší informace 386358321

2019-03-19T10:54:01+00:00 19.Bře, 2019|