Nabízíme k prodeji:

Nákladní přívěs – přívěs podvozek – dojírna
Tovární značka: RYDWAN
VIN: SYBH10000F0000051
SPZ: 8U2 8209

Majetek se nachází na adrese: BIO Farma Dolní Křečany, Ke Trati 179/48, 408 01 Rumburk 3 – Dolní Křečany

Movitý majetek bude zpeněžen nejvyšší možné nabídce, nejméně však za cenu znaleckého posudku.

Bližší informace na tel.: +420 725 178 690

Znalecký posudek viz níže:

ZP_DOJÍCÍ PŘEPRAVNÍK