Nákladní automobil tování značky Opel, obchodní označení COMBO-C TOUR 1,6 VAN.

Minimální kupní cena je 24.400 Kč.

Bližší informace viz. znalecký posudek.

znalecký posudek barevná fotodokumentace

 

prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad/y do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující).