Prodej ideálního podílu o velikosti 1/2 na zemědělských pozemcích – Nová Dědina

 

 

Prodej ideálního podílu o velikosti 1/2 na níže uvedených nemovitostech:

Pozemek parc. č. 73/15 o výměře 1973 m2, který je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost. Pozemek je využíván k zemědělské činnosti.
Pozemky parc. č. 102/17 o výměře 7968 m2, parc. č. 181/4 o výměře 7718 m2, parc. č. 184 o výměře 4752 m2, parc. č. 196/2 o výměře 17314 m2, parc. č. 201/9 o výměře 3871 m2, parc. č. 202/1 o výměře 461 m2, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Pozemky jsou využívány k zemědělské činnosti.
Pozemky parc. č. 105/18 o výměře 152 m2, parc. č. 147/2 o výměře 1964 m2, parc. č. 195 o výměře 317 m2, parc. č. 196/3 o výměře 832 m2, parc. č. 975/23 o výměře 173 m2, parc. č. 985/1 o výměře 186 m2, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha.
Jedná se o pozemky tvořící polní cesty, remízy nebo okrajové části zemědělských pozemků. V některých případech jsou obhospodařovávány jako orná půda nebo trvalý travní porost. Na některých pozemcích se vyskytují trvalé porosty v podobě náletových dřevin bez věcné nebo estetické hodnoty.
Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území, severně od obce Nová Dědina. V okolí se nacházejí převážně zemědělské pozemky.
Dle územního plánu obce se jedná o plochy zemědělské, případně plochy krajinné zeleně.
Celková výměra pozemků činí 47.681 m2.

Minimální kupní cena 500  000,- Kč

Kontakt pro bližší informace 606 063 291

2019-09-12T12:09:25+00:00 12.Srp, 2019|