Nabízíme k prodeji:

Chladící zařízení na mléko ZP6-017 1,25m3. Majetek se nachází na adrese: BIO Farma Dolní Křečany, Ke Trati 179/48, 408 01 Rumburk 3 – Dolní Křečany

Movitý majetek bude zpeněžen za cenu šrotu.

Bližší informace na tel. čísle: +420 725 178 690