Pozemky (orná půda) – spoluvlastnický podíl id. 1/6 – Tučapy u Vyškova

Prodej pozemků – orná půda v obci Tučapy u Vyškova

LV č. 345 – kú Nemojany
Oceňované nemovitosti situovány mimo zastavěné území obce Nemojany, v lokalitě s místním názvem „Přední Padělky”, západní směrem od obce, od zastavěného území jsou odděleny železniční tratí.
Obec Nemojany se 690 obyvateli disponuje omezenou občanskou vybaveností, a je situována cca 8 km jihozápadním směrem od bývalého okresního města Vyškov. Doprava je zajišťována linkovou autobusovou a železniční dopravou.

Cena dle znaleckého posudku – LV č. 345 parc.č. 166/1 – podíl 1/6 7 670 Kč

                                                                           parc.č. 181 – podíl 1/6 3 280 Kč

 

LV č. 175 – kú Tučapy u Vyškova
Oceňované nemovitosti situovány mimo zastavěné území obce Tučapy, západní směrem od obce, od zastavěného území jsou odděleny komunikací II.tř číslo 430.
Obec Tučapy se 560 obyvateli disponuje omezenou občanskou vybaveností, a je situována cca 9 km jihozápadním směrem od bývalého okresního města Vyškov. Doprava je zajišťována linkovou autobusovou a železniční dopravou.

 

Cena dle znaleckého posudku – LV č. 175 parc.č. 590/129 – podíl 1/6 22 390 Kč

                                                                          parc.č. 590/193 – podíl 1/6 200 Kč

 

Bližší informace na tel. 386 358 321

2019-03-18T13:06:00+00:00 30.Říj, 2018|