Oznámení o konání opakováné veřejné dražby

Oznámení o konání opakováné veřejné dražby 8.12.2020

 

Předmětem dražby – stavba Frymburk č.p. 253 postavená na pozemku  parc. č. 801/16 a 801/17 – LV č. 1155 pro katastrální území a obec Frymburk

 

spoluvlastnický podíl Karla Dolanského o velikosti 1/2 na pozemku 801/2 zemědělský půdní fond o výměře 597m2

spoluvlastnický podíl Karla Dolanského o velikosti 1/2 na pozemku 801/16 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 296m2

MX-3114N_20201030_114319

2020-10-31T10:45:49+00:00 31.Říj, 2020|