Prodej 1/4 pozemku v obci Ledčice, okres Mělník

Prodej 1/4 pozemku v obci Ledčice, okres Mělník

Pozemek se nachází cca 2 km severovýchodním směrem od obce Ledčice, uvnitř velkého, hospodářsky využívaného, zemědělského celku.
Obec Ledčice s 629 obyvateli, disponuje omezenou občanskou vybaveností, doprava je zajišťována linkovou autobusovou dopravou.
Obec Ledčice je situována cca 18 km západním směrem od bývalého okresního města Mělník.

spoluvlastnický podíl id. 1/4 na nemovitosti:
– pozemek parcelní číslo 3790 – orná půda, o výměře 2477 m2
vše v obci a katastrálním území Ledčice, zapsáno v katastru nemovitosti, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník, List vlastnictví číslo 326.
Pozemek podlouhlého tvaru, v téměř rovinatém terénu, využívaná k zemědělským, hospodářským účelům, jako součást většího sloučeného celku.
Pozemek bez samostatného přístupu, přístup pouze v rámci využívaného, sloučeného celku pozemků, bez trvalých porostů.

Cena dle znaleckého posudku 18 339,- Kč

Bližší informace na tel. čísle 386 358 321

2019-03-18T12:11:45+00:00 22.Led, 2019|